วิสัยทัศน์: โรงพยาบาลแห่งคุณภาพชั้นนำในดวงใจของประชาชน

ประกาศเปิดเผยราคากลาง Banner


 pngtree vector announcement icon png image 1025301ประกาศ ประกวดราคา (CT) hot kapook12

     - ราคากลาง CT-scan (40ล้าน)     

     - ขอบเขตงานจ้าง CT (40ล้าน)

  pngtree vector announcement icon png image 1025301 ประกาศ ชุดแปลงสัญญาณ อบจ.66   

     - สเปก ราคากลาง ชุดแปลงสัญญาณ งบ อบจ.66   

 pngtree vector announcement icon png image 1025301 ประกาศ(ซื้อยา)  

      - ราคากลาง (ยา) 

      - สเปกกลาง(ยา) 

 pngtree vector announcement icon png image 1025301 ประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 

     - ราคากลางครุภัณฑ์ 3 รายการ (งบค่าเสื่อม 66) 

     - สเปกครุภัณฑ์ 3 รายการ (งบค่าเสื่อม 66) 

 pngtree vector announcement icon png image 1025301 ประกาศเช่า Lab   

     - ราคากลาง Lab เช่า

     - สเปกกลาง เช่า Lab   

 pngtree vector announcement icon png image 1025301 ประกาศเช่าเครื่อง (Lab) 

     - ราคากลาง เช่าเครื่องวิเคราะห์ 

     - สเปกกลางเช่าเครื่องวิเคราะห์ 

 pngtree vector announcement icon png image 1025301 ประกาศ CT (66) 

     - ราคากลาง CT-scan ปี 66)   

     - รายละเอียดของงาน (ct-scan ปี 66)  

 pngtree vector announcement icon png image 1025301 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 

     - ราคากลาง shock wave 

     - สเปกเครื่องให้การรักษาฯShock wave  

 pngtree vector announcement icon png image 1025301 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ฯ  

     - กำหนดราคากลาง (แบบ บก.06) CT-SCAN พ.ค.-กย.65

     - รายละเอียดของงาน ct-scan (65)

 pngtree vector announcement icon png image 1025301 ประกาศเครื่องเอกซเรย์(65) 

     - ราคากลางเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (ปี 65) 

     - สเปกกลางเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (ปี 65)   

 pngtree vector announcement icon png image 1025301 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี (รถยนต์) 

     - กำหนดราคากลาง (แบบ บก.06) ค่าเสื่อม 70% ปี 65   

     - สเปกรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (งบค่าเสื่อมปี 65) 

     - สเปกรถบรรทุก(ดีเซล) (งบค่าเสื่อม ปี 65)     

 pngtree vector announcement icon png image 1025301 ประกาศซื้อเครื่องซักผ้า      

     - ราคากลางเครื่องซักผ้า    

     - สเปกกลางเครื่องซักผ้า 

 pngtree vector announcement icon png image 1025301 ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (งบ อบจ.64)1,840,000 

     - ราคากลาง งบอบจ.64 (1,840,000) 

     - สเปกกลางเครื่องช่วยหายใจ (งบอบจ.64) 2 เครื่อง 

     - สเปกกลางเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ (งบอบจ.64) 

 pngtree vector announcement icon png image 1025301 ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(งบ อบจ.64)1,130,000 

     - ราคากลาง งบอบจ.64 (1,130,000) 

     - สเปกเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ(งบอบจ.64) 

     - สเปกเครื่องช่วยหายใจ(งบอบจ.64) 1 เครื่อง

 pngtree vector announcement icon png image 1025301 ประกาศรถพยาบาล (งบค่าเสื่อม)   

     - ราคากลางรถพยาบาล(งบค่าเสื่อม ปี 64) 

     - สเปกรถพยาบาล(งบค่าเสื่อม ปี 64)   

 pngtree vector announcement icon png image 1025301ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

     - ราคากลางครุภัณฑ์3รายการ (งบค่าเสื่อม 10% ปี 64) 

     - สเปกกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา(งบค่าเสื่อม 10% ปี 64) 

     - สเปกเครื่องกระตุกหัวใจ(งบค่าเสื่อม10% ปี 64)   

     - สเปกเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าฯ(งบค่าเสื่อม10% ปี 64)สเปกเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าฯ(งบค่าเสื่อม10% ปี 64)   

 pngtree vector announcement icon png image 1025301  ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี (รถพยาบาล งบค่าเสื่อม ปี 64)   

     - สเปกและราคากลางรถพยาบาล(งบค่าเสื่อม ปี64)   

 pngtree vector announcement icon png image 1025301 ประกาศ งบลงทุนปี 64   

     - ราคากลางเครื่องเป่าแอลกอฮอล์   

     - ราคากลางเตียงผ่าตัด   

     - สเปกเครื่องเป่าแอลกอฮอล์   

     - สเปกเตียงผ่าตัดฯ