วิสัยทัศน์: โรงพยาบาลแห่งคุณภาพชั้นนำในดวงใจของประชาชน

ข่าวประกวดราคา banner


  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT-SCAN)  

   ประกาศ ประกวดราคา (CT) 

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศ ชุดแปลงสัญญาณ อบจ.66          

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศ(ซื้อยา) 

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศผู้ชนะ เช่า lab

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศเช่า Lab

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT-SCAN) 

       ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศเช่าเครื่อง (Lab)

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศ CT (66)

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ฯ

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศเครื่องเอกซเรย์(65)

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี(รถยนต์)

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศซื้อเครื่องซักผ้า

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(งบ อบจ.64)1,840,000

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(งบ อบจ.64)1,130,000

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศประกวดราคารถพยาบาล งบค่าเสื่อม ปี 2564

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี (รถพยาบาล งบค่าเสื่อมปี 64)

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศ งบลงทุนปี 64

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจ งบ อบจ.63

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม จำนวน 1 เครื่อง

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์_จำนวน_9_รายการ

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 20% (ปี 63)

 megaphone icon icons.com 57405  เอกสารประกวดราคาซื้อ (เครื่องเอกซเรย์)

 megaphone icon icons.com 57405  ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี (เครื่องเอกซเรย์)

 megaphone icon icons.com 57405  ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2563 ระดับเขต 10%

 megaphone icon icons.com 57405  ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2563 ระดับหน่วยบริการ 70%