วิสัยทัศน์: โรงพยาบาลแห่งคุณภาพชั้นนำในดวงใจของประชาชน

ประกาศรับสมัครงาน banner

Pngtree3d rendering announcement icon 8918401 รพ.เดิมบางนางบวช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา  hot kapook12

Pngtree3d rendering announcement icon 8918401 รพ.เดิมบางนางบวช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา detail photo hot kapook12

Pngtree3d rendering announcement icon 8918401 รพ.เดิมบางนางบวช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนายแพทย์  จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 


Pngtree3d rendering announcement icon 8918401 รพ.เดิมบางนางบวช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน) พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา


Pngtree3d rendering announcement icon 8918401 รพ.เดิมบางนางบวช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 7 อัตรา detail photo


Pngtree3d rendering announcement icon 8918401 รพ.เดิมบางนางบวช ประสงค์จะรับสมัครแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 2 อัตรา detail photo


Pngtree3d rendering announcement icon 8918401 รพ.เดิมบางนางบวช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา   detail photo


Pngtree3d rendering announcement icon 8918401 รพ.เดิมบางนางบวช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา   detail photo


Pngtree3d rendering announcement icon 8918401 รพ.เดิมบางนางบวช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน)                                

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้งานการพยาบาลผู้ป่วยใน จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน 1 อัตรา  detail photo       


Pngtree3d rendering announcement icon 8918401 รพ.เดิมบางนางบวช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้งานการพยาบาลผู้ป่วยใน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ งานก่อสร้างงานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา  detail photo


 Pngtree3d rendering announcement icon 8918401 รพ.เดิมบางนางบวช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้งานการพยาบาลผู้ป่วยใน (อายุรกรรม) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา detail photo


Pngtree3d rendering announcement icon 8918401 รพ.เดิมบางนางบวช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ๔ อัตรา detail photo


Pngtree3d rendering announcement icon 8918401 รพ.เดิมบางนางบวช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  detail photo