วิสัยทัศน์: โรงพยาบาลแห่งคุณภาพชั้นนำในดวงใจของประชาชน

การป้องกันโควิด 19
D M H

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ผอ

 นายสมชาย  เกาะคู

 นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
                                                               
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

12

34

56

78

 

สื่อประชาสัมพันธ์

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับวัคซีนโควิด

ข้อมูลลงเพจ ๒๑๐๘๒๗ 0


                หน้าปกหนังสือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล      รพ.เดิมบางนางบวช                                                                                                                                                  หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล    พระราชบัญญัตืข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                                   

Facebook

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันอังคาร, 05 กันยายน 2566 10:37

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ร่วมรับฟังผลการดำเนินการ และข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการมูลนิธิอำเภอเดิมบางนางบวช...

วันอังคาร, 05 กันยายน 2566 10:28

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ออกให้บริการ คัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก นักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

วันจันทร์, 10 กรกฎาคม 2566 11:44

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ร่วมกับ อสม. หมู่4 ตำบลเขาพระ จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรัง ต.เขาพระ จำนวน 62คน

ผู้เข้าชม

มี 59 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แกลอรี