วิสัยทัศน์: โรงพยาบาลแห่งคุณภาพชั้นนำในดวงใจของประชาชน

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ร่วมรับฟังผลการดำเนินการ และข้อเสนอแนะ

จากคณะกรรมการมูลนิธิอำเภอเดิมบางนางบวช ณห้องประชุมวินัย

ประชุมมูลนิธิ