ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

เรียน ผู้ประกอบการร้านยาทุกท่าน

ประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบอนุญาตขายยา ประจำปี 2566 ค่ะ

โดยสามารถเข้ามาชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ได้ที่ห้อง One stop service center: OSSC ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่   คลิกที่นี่