ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

เรียน ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลทุกท่าน

ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมรายปีของคลินิก และการต่ออายุใบดำเนินการสถานพยาบาลประจำปี 2566 ค่ะ

โดยสามารถเข้ามาชำระค่าธรรมเนียม และต่ออายุใบอนุญาตได้ที่ห้อง One stop service center: OSSC ในวัน เวลาราชการ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ คลิกที่นี่

 

 

 

และสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ

ไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดห้โทษในช่วงปลายปี พ.ศ.2565 ไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวงกำหนดเรื่องอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตออกมา โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการทราบเมื่อต้องมีการต่ออายุอีกครั้งค่ะ

รายละเอียดตามเอกสารดาวโหลดได้ที่  คลิกที่นี่

ขอบคุณค่ะ