vaccine25082564 2

suphanregisterback1

   

กิจกรรม

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรสาธารณสุข เข้าร่วมชมพิธีการมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2564 พร้อมกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า จังหวัดสุพรรณบุรี

17 กันยายน 2564
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรสาธารณสุข เข้าร่วมชมพิธีการมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2564 พร้อมกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า จังหวัดสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมการบูร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายมนูญ ศูนย์สิทธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมชมพิธีการมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2564 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อมอบรางวัลสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านต่างๆระดับประเทศ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัล และทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบรางวัลในประเภทกลุ่มสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจากในจำนวน 12...

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2564 และร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2564 ผ่านระบบZoom Cloud Meeting

15 กันยายน 2564
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2564 และร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2564 ผ่านระบบZoom Cloud Meeting

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นายคำรณ คลื้นน้ำใจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วยกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2564  พร้อมกับร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ร่วมกับ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และคณะผู้บริหาร โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม การบูร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีทำบุญเจริญน้ำพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมทั้งเปลี่ยนผ้าสไบคลุมให้แก่"หลวงพ่อหมอ" พระพุทธรูปประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายแพท

12 กันยายน 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีทำบุญเจริญน้ำพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมทั้งเปลี่ยนผ้าสไบคลุมให้แก่"หลวงพ่อหมอ" พระพุทธรูปประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายแพท

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีทำบุญเจริญน้ำพระพุทธมนต์ พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุข พร้อมทั้งเปลี่ยนผ้าสไบคลุม ให้แก่"หลวงพ่อหมอ" พระพุทธรูปประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาล สำนักงานสาธารสุขอำเภอ ร่วมงานพิธีดดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมปล่อยขบวนรถตามโครงการคัดกรองเชิงรุกเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เบื้องต้นด้วยวิธีแบบ Rapid Antigen Test จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ณ สำนักงานสาธ

24 สิงหาคม 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมปล่อยขบวนรถตามโครงการคัดกรองเชิงรุกเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เบื้องต้นด้วยวิธีแบบ Rapid Antigen Test จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ณ สำนักงานสาธ

วันนี้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรมปล่อยขบวนรถตามโครงการคัดกรองเชิงรุกเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เบื้องต้นด้วยวิธีแบบ Rapid Antigen Test  จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย โดยมีนายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และ นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมการเปิดครั้งนี้ ทั้งนี้โดยรับการสนับสนุนของมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา และกลุุ่มบริษัทหลักเมือง โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.ว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายสรชัด สุจิตต์ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวัตถุประสงค์...

« »

ประกาศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

200243993 6376593462366955 2036216656205758941 n

สภาพัฒน์ ขอเชิญรับชม   ชุดคลิปวีดิโอเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายใต้แนวคิดหลัก "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน ตอนที่ 1 'ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)'
สามารถรับชม CLICK

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ไม่พบฟีด

ข่าวประชาสัมพันธ์

×

เกิดข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้
   

สสจ.สุพรรณบุรี  

001

นายแพทย์วรงค์  รุ่งเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 185 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

สถิติข้อมูลผู้เข้าใช้งาน  

435641
วันนี้วันนี้213
เมื่อวานเมื่อวาน302
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้213
เดือนนี้เดือนนี้8325
ทั้งหมดทั้งหมด435641
   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.