ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

thzh-CNen

หัวหน้ากลุ่มงาน

ssa

 

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

--------------------------------

 

Suphanburi Platform

youtube

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์, 08 ตุลาคม 2565 11:09

แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2564 คลิก

วันเสาร์, 08 ตุลาคม 2565 11:09

ระบาดวิทยาสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ(CDCU)

วันเสาร์, 08 ตุลาคม 2565 11:08

แจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราจ่ายการให้บริการโรคโควิด 19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...