ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

thzh-CNen
นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566
นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียด -----> หมอพร้อม DID

ตรวจสอบการติดตั้ง ฮุกกะ

ฮุกกะ เมดิคอล เซอร์วิส

Monitor His Gateway

รายงานประจำปี2564 บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป บทที่ 2 PP&P Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) บทที่ 3 Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) บทที่ 4 People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) บทที่ 5...

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเข้าใช้งานเว็บ HDC https://spb.hdc.moph.go.th คลิ๊กที่สมัครสมาชิก ตามภาพ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดตกลง เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานเว็บไซต์ HDC...

ชั้นหนังสือกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี