ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเข้าใช้งานเว็บ HDC 

https://spb.hdc.moph.go.th

01

คลิ๊กที่สมัครสมาชิก ตามภาพ

03

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดตกลง

เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานเว็บไซต์ HDC

004

*กรณีที่กรอกเลขบัตรประชาชนแล้วมีข้อความว่า "ไม่พบเลขบัตรประชาชนในฐานรับสมัครสมาชิก"

ให้ทำการพิมพ์ใบ Consent ที่เมนู และขั้นตอน ตามภาพ

05

06

07

กดยืนยัน พิมพ์ใบ consent กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วถ่ายรูป หรือ scan ใบ consent ส่งที่เจ้าหน้าที่งาน IT ของสสอ.หรือสสจ. เพื่อที่จะยืนยันข้อมูล ในการสมัครใช้งานเว็บไซต์ HDC ต่อไป

**กรณีที่กดอ่านบัตรไม่ได้ กดแล้วขึ้นตามภาพ

08

ให้ทำการตรวจสอบเครื่องอ่าน smart card ว่าสามารถใช้งานกับเว็บไซต์ของ HDC ได้แล้วหรอยัง

ตรวจสอบได้โดยเข้าเว็บไซต์ HDC คลิกที่เมนู What New!

***หมายเหตุ เครื่องอ่าน smartCard เสียบอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะเปิดเครื่องหรือป่าว 
ถ้าเคยติดตั้งแล้ว ก่อนหน้านี้ใช้ได้อยู่ แต่ลืมเสียบเครื่องอ่าน ก่อนเปิดเครื่องให้ทำการ restart เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่

09

คลิกเลือกที่ link ตามภาพ
https://localhost:8443/smartcard/data/

010

11

ถ้าขึ้นว่า "ไม่สามารถเข้าถึงได้" แบบในภาพนี้

ให้ทำการติดตั้ง java runtime โดยสามารถหาโหลดได้จากเว็บโดยเข้า www.google.com
พิมพ์ java runtime แล้วเลือกโหลดตามภาพ หรือ เข้า https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html แล้วเลือกโหลด jre-8u201-windows-i586.exe สำหรับ Windows 32 bit
และ jre-8u201-windows-x64.exe สำหรับ Windows 64 bit

sm01

sm02

sm04

แล้วกลับไปที่ เว็บ HDC คลิกที่ What New! แล้วดำเนินการตามขึ้นตอนการติดตั้ง SmartCard

sm03

เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ตามขั้นตอนทุกอย่าง และ restart เครื่องแล้ว

เมื่อเรากดทดสอบ ที่ link ตามภาพ
https://localhost:8443/smartcard/data/

010

จะขึ้นข้อมูลของบัตรที่เสียบอยู่ ตามภาพ

12