ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข   ระบบสุขภาพยั่งยืน

หัวหน้ากลุ่มงาน

 

4568489 

งานในกลุ่มงานประกันสุขภาพ

งานบริหารจัดการข้อมูลผู้สิทธิ

งานบริหารจัดการกองทุนต่างๆ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ UC

กองทุนประกันสังคม

กองทุนแรงงานต่างด้าว

งานบริหารจัดการการเงินการคลัง

งานคุ้มครองสิทธิ การรับเรื่องร้องเรียน

งานบริหารการชดเชยและตรวจสอบเวชระเบียน

งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานประกันสุขภาพ

สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

financial2

WorkD

cooperative1

 

ประชุม cfo วันที่ 12 ธันวาคม 2566
คณะกรรมการ CFO ตรวจเยี่ยม รพ.บางปลาม้า
ตรวจราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ประชุม ปรับ planfin ครึ่งปีหลัง
ตรวจเยี่ยมศูนย์จัดเก็บรายได้ 10 โรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2566 13:34

ดาวน์โหลดเอกสาร

เว็บไซต์

SPOlogo DHES2

logo small

logo sso

logo fwf 2

logo nhso

กำลังออนไลน์

มี 118 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน pp