Breadcrumbs

ข่าวประชาสัมพันธ์ : News Release.

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล พนักงานประจำตึก และพนักงานบริการ(รปภ.) เขียนโดย นันทา นิ่มอนงค์ 269
แนวทางการดำเนินการย้ายหรือการโอนประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการย้ายการโอนหรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.2564 เขียนโดย นันทา นิ่มอนงค์ 173
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจฯ ในหน่วยงานต่าง ๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขียนโดย นันทา นิ่มอนงค์ 228
รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานต่าง ๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขียนโดย นันทา นิ่มอนงค์ 175
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขียนโดย นันทา นิ่มอนงค์ 124
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ เขียนโดย นันทา นิ่มอนงค์ 149
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน 2565 เขียนโดย นันทา นิ่มอนงค์ 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เขียนโดย นันทา นิ่มอนงค์ 487
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย นันทา นิ่มอนงค์ 407
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เขียนโดย นันทา นิ่มอนงค์ 515

ระบบทะเบียนจังหวัด : Registration

2020 06 09 15 06 41 00421

เข้าสู่ระบบงาน : Control Panal Login

สถิติการเข้าใช้งาน : Statistics Web

2114623
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
276
442
718
2107877
12742
27397
2114623

Your IP: 44.192.25.113
Server Time: 2022-05-16 09:48:36