ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

summanaelectronic63

สิ่งที่ต้องรู้สำหรับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ออกประกาศ “มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 27 พ.ค.2563 นี้ สิ่งที่ควรรู้มีดังนี้
 1️⃣ ผู้ที่ร่วมประชุมผ่านสื่อต้องทำการยืนยันตัวเองผ่าน Username, Password หรือการใช้ OTP
 2️⃣ แอปพลิเคชันที่ใช้ต้องสามารถ ถ่ายทอดภาพและเสียงได้อย่างชัดเจนและต้องมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุม
 3️⃣ ผู้ที่เป็นประธานต้องมีอำนาจควบคุมการประชุม เช่น การสั่งหยุดภาพและเสียงของผู้ประชุมได้
 4️⃣ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสามารถเข้าถึงเอกสารการประชุมได้ โดยผู้จัดการประชุมอาจจะส่งเอกสารให้ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้
  5️⃣ ถ้าเกิดมีการโหวตในที่ประชุม ให้ทำการแสดงสัญลักษณ์หรือข้อความสำหรับการโหวตทั่วไป สำหรับการประชุมลับให้ใช้เเบบสอบถามออนไลน์ในการโหวต
 6️⃣ ผู้จัดการประชุมต้องจัดเก็บข้อมูลการประชุมของผู้เข้าร่วมประชุม เช่น ภาพ, เสียง, จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม, รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม, ข้อมูลการเข้าใช้งานของผู้เข้าร่วมประชุม, วันและเวลาในการรร่วมประชุม
 7️⃣ หากมีการขัดข้องในการประชุม ผู้จัดประชุมต้องมีแผนสำรองหรือแอปพลิเคชันที่จะใช้ในเหตุที่เกิดความขัดข้อง
 8️⃣ เมื่อจบการประชุมแล้วผู้ดูแลการประชุมหรือผู้ให้บริการในการประชุมต้องจัดส่งข้อมูลที่ทำการบันทึกให้ผู้จัดการประชุมภายในเวลา 7 วัน
 9️⃣ เมื่อเกิดเหตุทำให้มีการทำลายการประชุม ให้ผู้จัดการประชุมทำการทำลายข้อมูลเช่น ภาพ, เสียงหรือบันทึกการประชุมด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้และปลอดภัย