ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

“สุพรรณบุรีใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Together Against Corruption)”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

               วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2564 นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้แนวคิด “สุพรรณบุรีใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมอาคาร TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บันทึกลงนามการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบฟอร์มขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์

การจัดการข้อร้องเรียน

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย