ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

Chickenpox                       Conjunctivitis

DHF                                     Diarrhoea                            

Food poisoning                   Hand Foot Mouth                

Influenza                               Pneumonia

 1. ความทันเวลาภาพรวม เดือนกรกฎาคม
 2. ความทันเวลาภาพรวม ทั้งปี
 3. ความทันเวลาโรงพยาบาล เดือนกรกฎาคม
 4. ความทันเวลาโรงพยาบาล สะสม
 5. ความทันเวลาโรงพยาบาลเอกชน เดือนกรกฎาคม
 6. ความทันเวลาโรงพยาบาลเอกชน สะสม
 7. ความทันเวลาสสอ.เดือนกรกฎาคม
 8. ความทันเวลา สสอ.สะสม
 9. สรุปรายงาน เดือนกรกฎาคม
 10. อันดับ DHF ของประเทศ ปี 57
 11. อันดับอัตราป่วย 

รับ-ส่งเวร SAT ประจำสัปดาห์

CD SAT

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

 3 3 1

3 3 1 Page 1

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี