ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปและการชำระเงินค่าสมัครสอบ  ดาวน์โหลดที่นี่

ฟอร์มใบสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป   ดาวน์โหลดที่นี่