ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครทุนแพทย์ประจำบ้านรอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 7 ตำแหน่ง
โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา  จำนวน 2 ตำแหน่ง
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  จังหวัดนครสวรรค์  จำนวน 2 ตำแหน่ง1

Page 1

Page 3