ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2566
ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่งละ 100 บาท

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป "ดาวน์โหลด"

ใบสมัครฯ "ดาวน์โหลด"