ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 


ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2566
ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่งละ 200 บาท
 

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ   >>คลิก<<
ใบสมัครคัดเลือกฯ   >>คลิก<<