ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

โรคติดเชื้อ ไวรัสอีโบล่า

คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสอีโบล
คำแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ สำนักโรคติดต่อทั่วไป
แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันและควบคุมโรค
บทความพิเศษ เรื่องโรคติดเชื้อ ไวรัสอีโบลา สำนักระบาดวิทยา
บันทึกข้อความแจ้งเตือนการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสอีโบลา
รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก25กค57
 
 
Powered by Phoca Download