ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาย้ายครุภัณฑ์การแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ประกาศ รพ.สต.บ้านโข้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาย้ายครุภัณฑ์การแพทย์

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ประกาศ รพ.สต.บ้านหนองข้าวงาย

คลิกที่นี่            ณ  วันที่ 30 มีนาคม 2564 

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ประกาศ รพ.สต.เจดีย์

คลิ้กที่นี่ ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ประกาศ รพ.สต.เจดีย์

คลิ้กที่นี่ ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารให้ความรู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ประกาศ รพ.สต.บ้านวังหลุมพอง

คลิ้กที่นี่ ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2564

Read more

ส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง

ผู้ประกาศ รพ.สต.สระยายโสม

คลิกที่นี่ ประกาศ ณ วันที่  23 มีนาคม 2564

Read more

สถานการณ์ Covid-19

moph                        

      gis      1598365066914   12  tdga     HDC