ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ >>คลิกที่นี่<<

>> ใบสมัคร <<