ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

      ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานธุรการ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำห้องทดลอง พนักงานประจำตึก และช่างต่อท่อ  คลิกที่นี่