ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี  ลงวันที่  24  เมษายน  พ.ศ. 2566  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ 1  และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033/8355 ลงวันที่่  24 เมษายน 2566  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สพ 0033.001/2/2251  ลงวันที่  24  เมษายน 2566  ดาวน์โหลดที่นี่