ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี  ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด  จำนวน 2 อัตรา  ตำแหน่งนักโภชนาการ  จำนวน  1 อัตรา  ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ และการชำระเงินค่าสมัครสอบ   ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033.001/2/1607 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033/5842 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลดที่นี่