ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ลำดับที่ 001 – 027

          สอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 

          ห้อง To Be Number One (อาคารสีม่วง)  ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

   2. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  ลำดับที่ 001 – 003

          สอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 

          ห้องประชุม  ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี