ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานธุรการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำห้องทดลอง พนักงานประจำตึก ช่างต่อท่อ