ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

1. ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี  ดาวน์โหลด

2. หนังสือเรียกรายงานตัวฯ และเอกสารจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการ  ดาวน์โหลด

(ให้ผู้ที่มีหนังสือเรียกรายงานตัวฯ จำนวน 7 ราย สแกน QR CODE เข้ากลุ่ม Line ท้ายเอกสารจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการ)