ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ ณ วันที่ 25 พ.ค.2565 สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่