ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ ณ วันที่ 24 ม.ค.2566 สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่