ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2566 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันและเวลาราชการ
ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่งละ 200 บาท

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ, ใบสมัครคัดเลือกฯ >> คลิก <<