ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี  ลงวันที่  26  มกราคม พ.ศ. 2566  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสาารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ดาวน์โหลดที่นี่

 หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033.001/2/500 ลงวันที่  26  มกราคม  2566  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033/1811 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566  ดาวน์โหลดที่นี่