ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 78 ม.4

ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง

จ.สุพรรณบุรี 72000

 

ข้อมูลติดต่อ

โทร : 035-454-071 ถึง 73 ต่อ 113-114

โทรสาร : 035-454-077