ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

คำสั่งมอบอำนาจสสจ 2566 จำนวนเนื้อหา:  1
คำสั่งมอบอำนาจสสจ 2565 จำนวนเนื้อหา:  3
คำสั่งมอบอำนาจสสจ 2564 จำนวนเนื้อหา:  2
คำสั่งมอบอำนาจสสจ 2563 จำนวนเนื้อหา:  1
คำสั่งมอบอำนาจสสจ 2562 จำนวนเนื้อหา:  1
คำสั่งมอบอำนาจสสจ 2561 จำนวนเนื้อหา:  1

การจัดการข้อร้องเรียน

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย