ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข   ระบบสุขภาพยั่งยืน

1. แนวทางการดำเนินงานกองทุน STP ปีงบประมาณ 2566 Update 3 7 66 1 page 0001

download click

ดาวน์โหลดเอกสาร

หัวหน้ากลุ่มงาน

Head Card2

 

งานในกลุ่มงานประกันสุขภาพ

สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

financial2

WorkD

cooperative1

 

คณะกรรมการ CFO ตรวจเยี่ยม รพ.บางปลาม้า
ตรวจราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ประชุม ปรับ planfin ครึ่งปีหลัง
ตรวจเยี่ยมศูนย์จัดเก็บรายได้ 10 โรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2566 13:34

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน