Breadcrumbs

การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033.001/2/3929 ลงวันที่  15 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033/15460 ลงวันที่ 15  สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดที่นี่

 หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033.001/2/3930 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลดที่นี่

ช่วงคะแนนและร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป  ดาวน์โหลดที่นี่

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ดาวน์โหลดที่นี่

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  PDF ดาวน์โหลดที่นี่

แบบสรุปการลา  การมาสายของพนักงานราชการทั่วไป  ดาวน์โหลดที่นี่

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
  2. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก ณ วันที่ 1 เมษายน 2565
  3. ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจัง
  4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ระบบทะเบียนจังหวัด : Registration

2020 06 09 15 06 41 00421

เข้าสู่ระบบงาน : Control Panal Login

สถิติการเข้าใช้งาน : Statistics Web

2221949
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1103
1060
6099
2210023
18841
31768
2221949

Your IP: 44.200.175.255
Server Time: 2022-08-19 14:56:49