ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

thzh-CNen

หัวหน้ากลุ่มงาน

10996

 

นางสาวศิริพร สกุลพราหมณ์
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

--------------------------------

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ, 09 พฤศจิกายน 2565 09:47

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง...

วันพุธ, 09 พฤศจิกายน 2565 09:43

ที่มา : กองคุ้มครองและส่งเสริมภุฒิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย...

วันพุธ, 09 พฤศจิกายน 2565 09:04

♦ พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีพ.ศ. 2542 /กฎกระทรวง / ประกาศ /...

การขออนุญาต

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 moph.gif  link-3.png
   

ผู้เข้าชม

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์