หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

S  45318156

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   
   

E-MAIL  

   

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมงานควบคุมโรคติดต่อ

รายละเอียด

 bu24ประชุมทีบี 63 ดาวน์โหลด 

 bu24ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ 3 กย.62 ดาวน์โหลด

 bu24ประชุมCDCU 21-23 สค.62 ดาวน์โหลด

 bu24ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ 10 กค.62 ดาวน์โหลด

bu24ประชุมEOCเขต 20มีค.62ดาวน์โหลด

bu24ประชุมเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน MERs 23 กค. 58   ดาวน์โหลด

 bu24ประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง   ดาวน์โหลด

bu24ประชุมโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค 10 กรกฎาคม 2558   ดาวน์โหลด

bu24ประชุมแนวทางบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค 6 กรกฎาคม 2558ดาวน์โหลด

bu24รูปประชุมเครือข่าย SRRT โรคเมอร์ส 22มิถุนายน2558 ดาวน์โหลด

bu24Sex รอบคอบ ตอบ OK 14 กุมภาพันธ์ 58    ดาวน์โหลด

bu24Powerpoint โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันบาดทะยักโรคคอตีบและหัด

เฉลิมพระเกียรติประชุมวันที่ 22 เมษายน 58 โรคหัด  ดาวน์โหลด

 

    

ภาพกิจกรรม และการประชุม งานควบคุมโรคติดต่อ

รายละเอียด

 

โครงการเร่งรัดการค้นหาวัณโรค

26 มีนาคม 2556

โรงแรมวาสิฎฐี จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 โครงการโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

25 มีนาคม 2556

โรงแรมวาสิฎฐี จังหวัดสุพรรณบุรี

  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

อบรมระบาดวิทยา

8 มีนาคม 2556

โรงแรมกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รูปอบรมฟื้นฟู โรคพิษสุนัขบ้า

   

Dashboard  

   

รูปสไลด์กิจกรรม  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
204
เนื้อหา
132
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
154326
   

เข้าสู่ระบบ TB  

สมัครสมาชิกสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลสมาชิก

   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208