หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

S  45318156

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   
   

E-MAIL  

   

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์

โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในประเทศจีน(เมืองอู่ฮั่น)

รายละเอียด

 

 

 

1.การแจ้งเตือนโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในประเทศจีน (เมืองอู่ฮั่น)

2.แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

3.คำกล่าวแถลงเรื่อง “ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 ”

4.รายงานสถานการณ์สำหรับสำหรับประชาชนและสื่อมวลชน

5.คำแนะนำสำหรับประชาชนและสื่อมวลชน

6.สื่อความรู้และอินโฟกราฟฟิก

7.มาตรการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จังหวัดสุพรรณบุรี

8.ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จังหวัดสุพรรณบุรี

9.เอกสารการประชุมทางไกล ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และ กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

10.เอกสารนำเสนอในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 สสจ.สุพรรณบุรี 

8.

9.เอก 

ร่างมาตรการศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

จังหวัดสุพรรณบุรี
   

Dashboard  

   

รูปสไลด์กิจกรรม  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
204
เนื้อหา
132
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
154339
   

เข้าสู่ระบบ TB  

สมัครสมาชิกสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลสมาชิก

   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208