หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

S  45318156

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   
   

E-MAIL  

   

พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ 2558

รายละเอียด

พ.ศ.2563

คำสั่ง - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อ

รายงานการประชุม

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี (ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019 (COVID-19)

พ.ศ.2564

คำสั่ง - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อ

หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติตต่อ CDCU 2564

รายงานการประชุม

ครั้งที่ 1/2564

ครั้งที่ 2/2564

ครั้งที่ 3/2564

ครั้งที่ 4/2564

ครั้งที่ 5/2564

ครั้งที่ 6/2564

ครั้งที่ 7/2564

ครั้งที่ 8/2564

ครั้งที่ 9/2564

ครั้งที่ 10/2564

ครั้งที่ 11/2564

ครั้งที่ 12/2564

ครั้งที่ 13/2564

ครั้งที่ 14/2564

ครั้งที่15/2564

ครั้งที่16/2564

ครั้งที่17/2564

ครั้งที่18/2564

ครั้งที่19/2564

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี (ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019 (COVID-19)

   

รูปสไลด์กิจกรรม  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
204
เนื้อหา
132
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
154328
   

เข้าสู่ระบบ TB  

สมัครสมาชิกสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลสมาชิก

   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208