การเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

รายละเอียด
หมวด: ไข้หวัดใหญ่
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2556 09:17
เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต
ฮิต: 1447

1 แบบแจ้งผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

2 แบบสอบสวนโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง

3 การดำเนินมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

4 คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับบุคลากร

5 ภาคผนวก การเก็บและส่งตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวัง

6One Step Influenza Virus A&B Antigen Rapid Test

7 คำแนะนำการป้องกันและควบคุมไข้หวัดใหญ่   สำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่

8 คำแนะนำการป้องกันและควบคุมไข้หวัดใหญ่สำหรับค่ายทหาร

9 คำแนะนำการป้องกันและควบคุมไข้หวัดใหญ่ในสถานประกอบการ และสถานที่ทำงาน

10 คำแนะนำการป้องกันและควบคุมไข้หวัดใหญ่สำหรับสถานศึกษา

11 การป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ระหว่างคนและสัตว์

12 ข้อปฏิบัติสำหรับสถาบันกวดวิชา ร้านอินเตอร์เน็ตและร้านเกมส์

13 ข้อปฏิบัติสำหรับหอพัก เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

14 แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในระบบขนส่งสาธารณะ

15 แนวทางปฏิบัติสำหรับทัณฑสถาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

16 Guideline_Flu

17 สติ๊กเกอร์

18 หมอนักสืบ :เรื่องของหมอสองท่านต่างวัยช่วยกันสืบจับฆาตรกรที่อาละวาดคร่าชีวิตประชากรโลกประมาณ  40 ล้านคนเมื่อ 80 ปีก่อน