หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

S  45318156

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   
   

E-MAIL  

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1095
สรุปสถานการณ์ มิถุุนายน 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 943
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 692
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 784
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 657
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 534
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 564
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 477
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 252
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1625
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 2182
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1167
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1190
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1375
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1605
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 63 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1036
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 62 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1407
สถานการณ์โรคโคโรนาจังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 603
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 955
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1260
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 1124
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1117
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 1037
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1077
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1027
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 990
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 980
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 1036
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1122
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 884
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 1076
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 987
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 1067
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 956
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 1064
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 1098
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 1025
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 1022
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 1012
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 1110
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 1196
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 971
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 1098
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย ช่อ 579
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 1074
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 1213
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 1125
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1444
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 1164
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1196
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1110
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 882
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1171
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 979
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 971
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 996
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 1033
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 1108
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 1055
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 892
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 1037
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 1004
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 1167
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 854
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 1054
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 938
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 1001
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 1124
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 1018
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 1177
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 924
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 965
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 986
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 982
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 884
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 811
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 847
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 (13) เขียนโดย ช่อ 854
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 744
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2561 เขียนโดย ช่อ 692
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 788
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ช่อ 798
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2562 เขียนโดย ช่อ 653
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 842
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2562 เขียนโดย ช่อ 836
   

รูปสไลด์กิจกรรม  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
204
เนื้อหา
132
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
154338
   

เข้าสู่ระบบ TB  

สมัครสมาชิกสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลสมาชิก

   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208