หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

S  45318156

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   
   

E-MAIL  

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 980
สรุปสถานการณ์ มิถุุนายน 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 848
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 587
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 689
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 548
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 439
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 447
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 375
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 190
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1520
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 2021
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1053
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1096
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1266
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1459
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 63 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 920
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 62 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1244
สถานการณ์โรคโคโรนาจังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 506
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 865
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1183
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 1055
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1029
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 966
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1010
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 962
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 931
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 919
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 958
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1043
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 814
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 982
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 918
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 989
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 882
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 955
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 1024
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 961
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 955
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 935
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 1052
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 1103
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 910
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 1029
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย ช่อ 487
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 998
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 1100
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 1010
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1335
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 1051
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1099
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1001
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 806
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1057
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 876
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 881
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 907
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 934
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 1037
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 954
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 813
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 927
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 895
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 1044
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 757
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 944
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 847
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 891
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 1010
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 918
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 1072
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 831
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 874
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 891
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 890
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 789
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 711
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 754
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 (13) เขียนโดย ช่อ 745
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 653
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2561 เขียนโดย ช่อ 610
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 710
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ช่อ 701
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2562 เขียนโดย ช่อ 556
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 755
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2562 เขียนโดย ช่อ 735
   

รูปสไลด์กิจกรรม  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
204
เนื้อหา
132
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
139838
   

เข้าสู่ระบบ TB  

สมัครสมาชิกสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลสมาชิก

   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208