หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

S  45318156

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   
   

E-MAIL  

   
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 799
สรุปสถานการณ์ มิถุุนายน 2561 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 745
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 482
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 586
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 449
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 332
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 329
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 270
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 133
สถานการณ์โรครายอำเภอ ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1404
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 59 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1895
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 57 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 941
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 58 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 988
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 60 !!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1158
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 61 เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1328
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 63 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 792
สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 62 !!!!! เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 1092
สถานการณ์โรคโคโรนาจังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย ศิรินทร์ทิพย์ แก้ววิชิต 408
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 774
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 1091
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 946
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 910
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2556 เขียนโดย ช่อ 880
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 937
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 879
สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2556 เขียนโดย ช่อ 849
สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 831
สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย ช่อ 872
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 964
สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2556 เขียนโดย ช่อ 730
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย ช่อ 899
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2557 เขียนโดย ช่อ 843
สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 898
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย ช่อ 802
สถานการณ์โรคเดือน กรกฎาคม 2558 อ.ดอนเจดีย์ เขียนโดย ช่อ 856
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 953
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2557 เขียนโดย ช่อ 881
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 867
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 851
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557 เขียนโดย ช่อ 968
สถานการณ์โรคเดือน ตุลาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 1001
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 834
สถานการณ์โรคเดือน พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย ช่อ 963
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย ช่อ 397
สถานการณ์โรคเดือน ธันวาคม 2557 เขียนโดย ช่อ 907
สถานการณ์โรคเดือน มีนาคม 2558 เขียนโดย ช่อ 975
สถานการณ์โรคเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เขียนโดย ช่อ 891
สถานการณ์โรคเดือน เมษายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1233
สถานการณ์โรคเดือน มกราคม 2558 เขียนโดย ช่อ 937
สรุปรายงาน DHS เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 1002
สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2558 เขียนโดย ช่อ 881
สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2556 เขียนโดย ช่อ 729
สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2558 เขียนโดย ช่อ 941
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย ช่อ 783
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย ช่อ 790
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2559 เขียนโดย ช่อ 806
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 829
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2559 เขียนโดย ช่อ 934
สรุปสถานการณ์ กรกฎาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 848
สถานการณ์โรคกรกฎาคม 2557 (25) เขียนโดย ช่อ 729
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ช่อ 832
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2559 เขียนโดย ช่อ 793
สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ช่อ 929
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2561 เขียนโดย ช่อ 667
สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ช่อ 850
สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 751
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 เขียนโดย ช่อ 789
สรุปสถานการณ์ พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 886
สรุปสถานการณ์ มิถุนายน 2560 เขียนโดย ช่อ 793
สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 973
สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 733
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 754
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ช่อ 770
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2560 เขียนโดย ช่อ 796
สรุปสถานการณ์ กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ช่อ 685
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2561 เขียนโดย ช่อ 610
สรุปสถานการณ์ มีนาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 659
สรุปสถานการณ์ เมษายน 2560 (13) เขียนโดย ช่อ 629
สรุปสถานการณ์ สิงหาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 556
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2561 เขียนโดย ช่อ 528
สรุปสถานการณ์ ตุลาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 600
สรุปสถานการณ์ พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย ช่อ 594
สรุปสถานการณ์ กันยายน 2562 เขียนโดย ช่อ 459
สรุปสถานการณ์ ธันวาคม 2561 เขียนโดย ช่อ 654
สรุปสถานการณ์ มกราคม 2562 เขียนโดย ช่อ 640
   

รูปสไลด์กิจกรรม  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
204
เนื้อหา
131
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
124404
   

เข้าสู่ระบบ TB  

สมัครสมาชิกสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลสมาชิก

   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208