ความรู้เรื่องโรคคอตีบ

รายละเอียด
หมวด: งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 21 มกราคม 2013 03:51
เขียนโดย ช่อ
ฮิต: 1560

ความรู้เรื่องโรคคอตีบสำหรับประชาชน

โรคคอตีบ เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบ มีแผ่นเยื่อเกิดขึ้นในลำคอ ในรายที่รุนแรงจะมีการตีบตันของทางเดินหายใจ จึงได้ชื่อว่าโรคคอตีบ สาเหตุ ของโรคคอตีบเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย พิษที่ถูกขับออกมาจะไปที่กล้ามเนื้อหัวใจและปลายประสาท  ทำให้เกิดการอักเสบที่รุนแรง และอาจทำให้เสียชีวิตได้ หากรับการรักษาไม่ทัน ติดต่อ ได้จากน้ำลาย ละอองเสมหะ การไอ จามรดกัน การดื่มน้ำจากแก้วเดียวกัน

คำแนะนำสำหรับประชาชนให้ยึดหลักการสำคัญ 3 ประการคือ

พึงระวัง : ก่อนอื่นประชาชนต้องตระหนักรู้อันตรายของโรคคอตีบ และงดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ   ติดเชื้อ ได้แก่ การดื่มน้ำในที่จัดให้ฟรีตามสถานที่สาธารณะที่ใช้แก้วใบเดียว  การไม่พาบุตรหลานไปเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์ที่กำหนด  การเข้าไปในพื้นที่ที่มีการระบาดโดยไม่ป้องกันตนเอง   การรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ใช้ช้อนกลาง ถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ต้องพึงระวัง

เลี่ยงคลุกคลี : ควรหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้มีอาการไข้ ไอ และมีฝ้าขาวในลำคอ หรือผู้ป่วย       โรคคอตีบ ผู้ที่กำลังรับการรักษา ต้องแยกตัวอย่างน้อย 3 สัปดาห์ โดยเลี่ยงการไปในที่ชุมชนเพื่อไม่ให้เชื้อโรคที่มีอยู่ในลำคอแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้  

รีบพบแพทย์ : ในผู้ที่มีอาการ ของโรคคอตีบได้แก่ ไข้ เจ็บคอ ให้สงสัยว่าอาจติดเชื้อโรคคอตีบ ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองแยกโรคที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน และหากแพทย์วินิจฉัยว่า มีอาการเข้าได้กับโรคคอตีบต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการรักษาโรคอย่างเคร่งครัด ต้องรับประทานยาให้ตรงเวลา ต่อเนื่องจนครบกำหนด ควรมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อตรวจดูอาการของโรคอย่างใกล้ชิด

 

สิ่งสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อคอตีบคือ ในเด็กจะต้องได้รับวัคซีนให้ครบตามกำหนด ในประชาชนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ กลืนลำบาก  ระวังการดื่มน้ำในที่สาธารณะจากแก้วน้ำที่ใช้ร่วมกัน ผู้ป่วยและผู้มีอาการไข้ เจ็บคอต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

 

พึงระวัง เลี่ยงคลุกคลี รีบพบแพทย์