หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

S  45318156

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   
   

E-MAIL  

   

ความรู้เรื่องโรคคอตีบ

รายละเอียด

ความรู้เรื่องโรคคอตีบสำหรับประชาชน

โรคคอตีบ เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบ มีแผ่นเยื่อเกิดขึ้นในลำคอ ในรายที่รุนแรงจะมีการตีบตันของทางเดินหายใจ จึงได้ชื่อว่าโรคคอตีบ สาเหตุ ของโรคคอตีบเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย พิษที่ถูกขับออกมาจะไปที่กล้ามเนื้อหัวใจและปลายประสาท  ทำให้เกิดการอักเสบที่รุนแรง และอาจทำให้เสียชีวิตได้ หากรับการรักษาไม่ทัน ติดต่อ ได้จากน้ำลาย ละอองเสมหะ การไอ จามรดกัน การดื่มน้ำจากแก้วเดียวกัน

คำแนะนำสำหรับประชาชนให้ยึดหลักการสำคัญ 3 ประการคือ

พึงระวัง : ก่อนอื่นประชาชนต้องตระหนักรู้อันตรายของโรคคอตีบ และงดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ   ติดเชื้อ ได้แก่ การดื่มน้ำในที่จัดให้ฟรีตามสถานที่สาธารณะที่ใช้แก้วใบเดียว  การไม่พาบุตรหลานไปเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์ที่กำหนด  การเข้าไปในพื้นที่ที่มีการระบาดโดยไม่ป้องกันตนเอง   การรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ใช้ช้อนกลาง ถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ต้องพึงระวัง

เลี่ยงคลุกคลี : ควรหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้มีอาการไข้ ไอ และมีฝ้าขาวในลำคอ หรือผู้ป่วย       โรคคอตีบ ผู้ที่กำลังรับการรักษา ต้องแยกตัวอย่างน้อย 3 สัปดาห์ โดยเลี่ยงการไปในที่ชุมชนเพื่อไม่ให้เชื้อโรคที่มีอยู่ในลำคอแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้  

รีบพบแพทย์ : ในผู้ที่มีอาการ ของโรคคอตีบได้แก่ ไข้ เจ็บคอ ให้สงสัยว่าอาจติดเชื้อโรคคอตีบ ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองแยกโรคที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน และหากแพทย์วินิจฉัยว่า มีอาการเข้าได้กับโรคคอตีบต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการรักษาโรคอย่างเคร่งครัด ต้องรับประทานยาให้ตรงเวลา ต่อเนื่องจนครบกำหนด ควรมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อตรวจดูอาการของโรคอย่างใกล้ชิด

 

สิ่งสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อคอตีบคือ ในเด็กจะต้องได้รับวัคซีนให้ครบตามกำหนด ในประชาชนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ กลืนลำบาก  ระวังการดื่มน้ำในที่สาธารณะจากแก้วน้ำที่ใช้ร่วมกัน ผู้ป่วยและผู้มีอาการไข้ เจ็บคอต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

 

พึงระวัง เลี่ยงคลุกคลี รีบพบแพทย์

   

รูปสไลด์กิจกรรม  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
204
เนื้อหา
132
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
150449
   

เข้าสู่ระบบ TB  

สมัครสมาชิกสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลสมาชิก

   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208