บุคลากร

รายละเอียด
หมวด: บุคลากร
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 16 มกราคม 2556 14:09
เขียนโดย ช่อ
ฮิต: 6502

                                                      

                                                    S  45318156

                                                     เทิดศักดิ์ จารุจารีต

                                            หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

                       524311                              chainarong                   

                       สุวัฒน์   อุบลทัศนีย์                               ชัยณรงค์  สุขขำ      

              นวก.สาธารณสุขชำนาญการ                    นวก.สาธารณสุขชำนาญการ

 

                                                  

                                         

                       samon                                sanya                                  

                        สมร  จงสมจิตร์                                      สัญญา  สุขขำ        

                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                  นวก.สาธารณสุขชำนาญการ                

 

                   15622421 10154925482682578 3206232576812444904 n                               add                                                                                                                                         

               ชัญญาภรณ์  โชติทวีวัฒน์                                ชฎาณัตถ์  ชิตชิกูล 

             นวก.สาธารณสุขชำนาญการ                      จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน      

                                                     241757

   ชลธิชา  อินทร์สนิท

     จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน    

                                                          

                chor                                sak

               ศิรินทร์ทิพย์   แก้ววิชิต                               ณรงค์ศักดิ์  สิรินพมณี

                   นักวิชาการพัสดุ                             ผู้ประสานงานโครงการวัณโรค