ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หัวหน้ากลุ่มงาน

S 12943404651

 

นางพัชรินทร์ มณีพงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

--------------------------------

 

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ ปี 2567

 

เพิ่มคำอธิบาย

 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก


ยุง

 

3 3 1

กิจกรรม กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

คำแนะนำการผสมน้ำยาทำลายเชื้อโรค มือ เท้า ปาก
บุคลากรกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอผลงานวิชาการ
ในการประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี 2567
รายงานสถานการณ์โณคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ ที่ 28
ติดตามการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และโรงพยาบาลบางปลาม้า
ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
นักเรียนชั้นมัธยมปลายโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
ติดตามการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
โรงพยาบาลศรีประจันต์ โรงพยาบาลสามชุก
ประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย เด็กไทยปลอดโรค
อำเภอเมือง ศรีประจันต์ และบางปลาม้า
ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย
ตามโครงการราชประชาสมาสัย ณ สองพี่น้อง

สปสช. เขต 5 จังหวัดราชบุรี

การชดเชยบริการปีงบประมาณ 2566

AIDs_TB_HepC

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าชม

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์