9

สาธารณสุขอำเภอด่านช้าง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ประชาสัมพันธ์

This is a bridge
This bridge is very long

ประกาศเจตนารมณ์

      นายสุ่ยถิน  แซ่ตัน  และคณะเจ้าหน้าที่นำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการสุจริต  ณ.วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ

blank

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง

ประชุม (พชอ) อำเภอด่านช้าง
ประชุม (พชอ) อำเภอด่านช้าง
ประชุม (พชอ) อำเภอด่านช้าง
ประชุม (พชอ) อำเภอด่านช้าง
ประชุม (พชอ) อำเภอด่านช้าง
ประชุม (พชอ) อำเภอด่านช้าง
ประชุม (พชอ) อำเภอด่านช้าง
ประชุม (พชอ) อำเภอด่านช้าง
ประชุม (พชอ) อำเภอด่านช้าง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

             moph                              

 

 

                                        12            HDC

                                    

 

                    gis