ที่อยู่:
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี
72170
ไทย
โทรศัพท์:
Tel.035 591 239 Email : sdonjd.jd1@gmail.com
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)
ข้อมูลอื่น ๆ:
พิกัดที่ตั้ง https://goo.gl/maps/qBvixky3c5NZVX8w5

moph                        

      gis      1598365066914   12  tdga     HDC