วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมการบูร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

นายมนูญ ศูนย์สิทธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ร่วมชมพิธีการมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2564 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อมอบรางวัลสถานประกอบการ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านต่างๆระดับประเทศ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เป็นประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัล และทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์วัดลาดปลาเค้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ได้รับมอบรางวัลในประเภทกลุ่มสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจากในจำนวน 12 รายทั่วประเทศ ในรูปแบบเสมือนจริง

ผ่านระบบZoom โดยทั้งนี้ได้คัดเลือกสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านต่างๆที่มีการดำเนินการอย่างมีคุณภาพให้ได้รับราวัลประจำทุกปี.

 

งานคุ้มครองZoom 17 29 2564

 

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.